🕸️🔨 Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates

Webový nástroj na zjednodušenú poloautomatickú správu a sledovanie aktualizácií databázových tabuliek

Zistiť viac »

📜 Anotácia

Firma využíva databázu, do ktorej zamestnanci pristupujú. Momentálne je prístup kontrolovaný manuálne. SQL požiadavka sa prostredníctvom emailu doručuje schvaľovateľom, ktorí rozhodnú o korektnosti a spracovaní požiadavky podľa interných pravidiel. Tento proces by bolo zaujímavé zautomatizovať pomocou webovej aplikácie.

🎯 Cieľ

Vytvoriť webovú aplikáciu s nasledujúcimi požiadavkami:

 1. Prepojenie na existujúcu databázu užívateľov
 2. Manažment a kontrola rolí a oprávnení užívateľov
 3. Automatická kontrola SQL požiadaviek vzhľadom na interné pravidlá (syntax, štruktúra, formát, ...) a ich zaradenie na spracovanie
 4. Manažment dávkového spracovanie zaradených požiadaviek

ℹ️ Informácie

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Konzultant: Anna Čahojová

✍️ Hlavné kapitoly

Nasleduje predbežné plánované rozdelenie na hlavné kapitoly (podkaptioly nie sú obsiahnuté)

 • Úvod
 • Špecifikácia
 • Analýza a architektúra
 • Návrh a implementácia
 • Nasadenie a prevádzka
 • Záver

⌛ Časový plán

 • do 30.10.2019 vytvoriť webstránku
 • do 12.11.2019: odovzdať časový plán
 • do 26.11.2019: zozbierať zdroje
 • do 10.12.2019: napísať prvé dve kapitoly
 • do 24.12.2019: implementovať prototyp
 • do 1.1.2020: odovzdať prorotyp a prvé kapitoly
 • do 15.3.2020: nasadenie aplikácie
 • do 1.4.2020: vyhodnotenie nasadenia
 • do 8.5.2020: mať takmer hotovú prácu
 • do 15.5.2020: odovzdať hotovú prácu

📚 Zdroje

 • ar | Dodanduwa, Kavindu and Kaluthanthri, Ishara
  Role of Trust in OAuth 2.0 and OpenID Connect
 • ar | Flauzino, Matheus and Veríssimo, Júlio and Terra, Ricardo and Cirilo, Elder and Durelli, Vinicius and Durelli, Rafael
  Are you still smelling it?: A comparative study between Java and Kotlin language
 • rf | D. Hardt, Ed.
  The OAuth 2.0 Authorization Framework
 • rf | T. Bray, Ed.
  The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format
 • rf | N. Sakimura
  OpenID Connect Core 1.0 incorporating errata set 1
 • do | Painless Kotlin Dependency Injection
  KODEIN
 • rf | M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura
  JSON Web Token (JWT)
 • do | Pavel Semyonov, Alexander Prendota
  Kotlin Language Documentation
 • bk | Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova
  Kotlin in Action
 • do | KTOR documentation (110 authors)
 • bk | George Reese Database Programming with JDBC & Java, Second Edition
 • bp Lukáš Petráš Databáza pre rozvrh hodín na EUBA a jej automatické napĺňanie z textového súboru programu Rozvrhy

📓 Denník

1.1 - 30.1

 • vyvoj zakladnej verzie aplikacie (mvp)
 • pisanie prvych kapitol prace

1.2 - 30.2

 • zapracovanie pripomienok do vychodiskovych kapitol od skolitelov
 • prezentacia zakladnej verzie aplikacie skolitelovi
 • pisanie kapitoly o architekture systemu a pouzitiych technologiach
 • vytvaranie uml diagramov

1.3 - 30.3

 • pisanie kapitoly o implementacii
 • implementacia dodatocnych funkcionalit do aplikacie
 • implementacia frontendu

1.4 - 30.4

 • zberanie a vyhodnocovanie udajov testovania
 • zapracovanie pripomienok a potencialnych vylepseni
 • pisanie kapitoly navrh a kapitoly nasadenie

1.5 - 30.5

 • dokoncenie vsetkych kapitol
 • proofreading a opravy textu

1.6 - 15.6

 • vytvorenie prezentacie
 • proofreading a opravy textu

15.6 - 30.6

 • obhajoba

✍️ Východiská a prototyp

Východiská sú dostupné na tomto odkaze.

Prototyp je k dispozícií na striahnutie na tomto odkaze.

Screenshoty na tomto odkaze.

🖼️ Prezentácia

Prezentácia je dostupná na tomto odkaze.